Adolf Beck – znany neurofizjolog urodzony w Krakowie

Adolf Beck to naukowiec, który wniósł znaczący wkład w medycynę. Jednak narodowość żydowska stała się dla niego fatalnym faktem, gdy rozpoczęła się II wojna światowa. Na portalu kraków1.one przyjrzyjmy się bliżej życiu A. Becka i jego dorobkowi naukowemu w dziedzinie neurofizjologii.

Ciekawe fakty z biografii A. Becka

Od urodzenia A. Beck nosił inne imię, a mianowicie Abraham Chaim Beck. Jednak podczas nauki w szkole naukowiec używał imienia Adolf, które stało się jego oficjalnym imieniem w 1918 roku. Taka zmiana w imieniu mogła wskazywać na chęć A. Becka, by nie podkreślać własnego żydowskiego pochodzenia.

Przyszły naukowiec urodził się w dość zamożnej rodzinie żydowskiej w 1863 roku w Krakowie. Jego rodzice mieli własną piekarnię w mieście przy ulicy Gazowej 9. Ciekawostką jest, że A. Beck był najstarszym dzieckiem spośród dwanaściorga rodzeństwa.

Uczony uczył się w szkole żydowskiej i katolickim gimnazjum św. Jacka. Następnie w 1884 roku A. Beck wstąpił na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, aby studiować medycynę. Na uczelni zaczął angażować się w działalność naukową i pracować jako asystent na wydziale. Tutaj poznał profesora Napoleona Cybulskiego, który był kierownikiem naukowym badań A. Becka.

Uniwersytet Jagielloński

To właśnie wraz z N. Cybulskim A. Beck prowadził badania neurofizjologiczne, o wynikach których będzie wspomniane nieco później. Na Uniwersytecie Jagiellońskim naukowiec obronił pracę dyplomową i otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Katedry Fizjologii.

A. Beck był żonaty z Reginą Mandelbaum, z którą wychowywał syna i dwie córki. Wiadomo, że jego syn Henryk kontynuował pracę ojca w dziedzinie medycyny i został ginekologiem.

Szczególną i zarazem tragiczną kartą z biografii A. Becka są ostatnie lata i tygodnie życia naukowca. Jeszcze w podeszłym wieku (79 lat) A. Beck wygłaszał wykłady i cieszył się dobrą pamięcią. Nadeszła jednak II wojna światowa, która stała się fatalnym wydarzeniem dla naukowca.

Z racji tego, że był Żydem musiał ukrywać się przed hitlerowcami, którzy dokonywali eksterminacji ludności żydowskiej. W którymś momencie A. Beckowi udało się jeszcze zatrzymać we Lwowie, gdzie zamieszkał. W tym czasie miasto było okupowane przez władze niemieckie. Aby nie doznać cierpień, naukowiec popełnił samobójstwo w drodze do getta. Są doniesienia, że w ostatniej chwili synowi naukowca udało się przekazać truciznę ojcu. Wydarzenie miało miejsce w 1942 roku.

Dorobek naukowy w neurofizjologii wybitnego naukowca

Adolf Beck był zaangażowany w badania w dziedzinie neurofizjologii. Jego pierwsza publikacja naukowa została opublikowana pod tytułem „O pobudliwości różnych miejsc tego samego nerwu”. Naukowiec wygłosił swój pierwszy wykład w 1895 roku na temat metod badania zjawisk życiowych.

Praca doktorska A. Becka nosiła tytuł „Oznaczenie lokalizacji w mózgu i rdzeniu za pomocą zjawisk elektrycznych”, a obronił ją w 1891 roku.

W 1894 roku A. Beck wraz z rodziną przeniósł się do Lwowa. Tutaj został profesorem na Uniwersytecie Lwowskim i aktywnie rozwijał dziedzinę neurofizjologii. A. Beck wraz z N. Cybulskim wydał książkę „Fizjologia człowieka”. Dzięki własnym badaniom tych dwóch naukowców, jako jedni z pierwszych, uzyskało hormon nadnerczy – adrenalinę. Było to odkrycie nieprzeciętne, za które A. Beck został nominowany do Nagrody Nobla, której jednak nie otrzymał.

We Lwowie A. Beck stał na czele Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Naukowiec zapoczątkował działanie potężnego ośrodka naukowego na uniwersytecie, którego członkowie skupiali się na badaniach nad fizjologią. W 1912 roku A. Beck został rektorem Uniwersytetu Lwowskiego.

Wiele badań A. Becka dotyczyło elektrycznych funkcji mózgu. Dlatego naukowiec jest uważany za twórcę elektroencefalografii, czyli metody, która pozwala badać główne funkcje ludzkiego mózgu.

More from author

Które zawody w Krakowie odeszły w zapomnienie

Postęp naukowy i technologiczny nie stoi w miejscu, stopniowo wypierając siłę roboczą w kierunku nowych urządzeń, mechanizmów i programów komputerowych. Zalety rewolucji przemysłowej są...

Ciekawostki o Politechnice im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

W Krakowie jest wiele uczelni, które słyną ze swoich absolwentów. Jedną z nich jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Uczelnia jest uważana za jedną...

Flagowiec innowacyjnego biznesu w Polsce – Krakowski Park Technologiczny

W 1997 roku trzy największe uczelnie krakowskie utworzyły Krakowski Park Technologiczny, przeznaczony głównie dla przedsiębiorstw z sektorów wysokich technologii (elektronika, informatyka, telekomunikacja, biotechnologia), jak...
.,.,.,.