Praca

Historia życia Jana Matejki, polskiego artysty, który mieszkał w Krakowie

Jan Matejko to polski artysta znany ze swoich monumentalnych obrazów przedstawiających wydarzenia historyczne w Polsce. Artysta poświęcił...

Tadeusz Peiper — poeta, który stał się założycielem awangardy krakowskiej

Na początku XX wieku literatura polska uległa pewnym przeobrażeniom. W latach 20. znaczący wpływ na to miał...

Karol Stryjeński — polski architekt z Krakowa

Wśród polskich architektów warto podkreślić nazwisko Karola Stryjeńskiego, który kontynuował dzieło swojego utalentowanego ojca Tadeusza Stryjeńskiego. Karol...

„Księżniczka sztuki polskiej”: o twórczości Zofii Stryjeńskiej, artystki z Krakowa

Zofia Stryjeńska to niezwykła osobowość w polskiej sztuce pięknej. Nie przypadkiem krytyk Mieczysław Grydzewski nazwał artystkę "księżniczką...

Historia gazety „Krakiwśki Wisti”

"Krakiwśki Wisti" - gazeta wydawana w Krakowie w czasie II wojny światowej. Czasopismo ukazywało się dwa razy...

Które zawody w Krakowie odeszły w zapomnienie

Postęp naukowy i technologiczny nie stoi w miejscu, stopniowo wypierając siłę roboczą w kierunku nowych urządzeń, mechanizmów...

Dzieje poczty w Krakowie

Dzisiaj szybkie wysłanie listu lub paczki nie będzie sprawiało żadnego problemu - współczesny wybór środków komunikacji jest...

Historia Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Wśród placówek medycznych w Krakowie Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie jest jedną z najstarszych...
.,.,.,.