Tadeusz Peiper — poeta, który stał się założycielem awangardy krakowskiej

Na początku XX wieku literatura polska uległa pewnym przeobrażeniom. W latach 20. znaczący wpływ na to miał pisarz i poeta Tadeusz Peiper. Autor stał się założycielem Awangardy Krakowskiej, czyli grupy polskich poetów, którzy tworzyli poezję opartą na nowych zasadach estetycznych i artystycznych.

Opowiedzmy więc więcej krakow1.one o niezwykłej osobowości w polskiej literaturze, Tadeuszu Peiperze, który całe swoje życie poświęcił na rozważania nad sztuką słowa, co stało się jego fatalnym losem.

Życiorys Tadeusza Peipera

Tadeusz Peiper urodził się 3 maja 1891 roku w rodzinie prawników. Jego ojciec Abraham i matka Sara Marcus mieszkali w Krakowie. Warto zaznaczyć, że poeta był pochodzenia żydowskiego, ale później zdecydował się przejść na chrześcijaństwo i został katolikiem. 

W momencie wybuchu I wojny światowej w 1914 roku Tadeusz Peiper wyjechał do Hiszpanii. Wcześniej pisarz mieszkał w stolicy Francji, gdzie planował uczęszczać na wykłady francuskiego filozofa Henri Bergsona.

Podczas pobytu w Hiszpanii poeta pracował jako dziennikarz dla lokalnych gazet i zapoznał się z hiszpańskim środowiskiem artystycznym. W tym czasie Tadeusz Peiper mieszkał w Madrycie, gdzie opublikowano jego przekład powieści „Chłopi” Reymonta. 

W 1920 roku Tadeusz Peiper wrócił z Hiszpanii do Polski. Co ciekawe, podczas pobytu za granicą napisał wiele eksperymentalnych tekstów i zastanawiał się nad nowoczesnymi ideami. 

W biografii autora znajduje się jednak wzmianka o tym, że w drodze do domu skradziono mu walizkę, w której poeta przechowywał swoje rękopisy. Zresztą sam Tadeusz Peiper wspomina o kradzieży swoich tekstów w przedmowie do zbioru „Poematy”, gdzie zaznacza, że dwukrotnie spotkał się z kradzieżą rękopisów za granicą. A mianowicie raz w bibliotece hiszpańskiej i raz na dworcu kolejowym w Wiedniu.

Po przybyciu do Krakowa w 1921 roku Tadeusz Peiper założył czasopismo „Zwrotnica”, które stało się początkiem krakowskiej awangardy. Poeta skupiał wokół siebie ludzi o podobnych poglądach, którzy tworzyli nową polską poezję.

Wraz z wybuchem II Wojny Światowej pisarz przeniósł się do Lwowa. W tym czasie miasto było okupowane przez wojska sowieckie, więc totalitarna władza kontrolowała wszystkie sfery życia. Polski poeta nie pozostał niezauważony. W 1940 roku był zatrzymany przez władze sowieckie i wywieziony w odległe tereny Związku Radzieckiego. 

Peiper mógł wrócić do Polski dopiero w 1944 roku. Warto zaznaczyć, że już w latach trzydziestych u pisarza zaczęły pojawiać się objawy choroby psychicznej. Niesprzyjające warunki kolejnych lat tylko zaostrzyły chorobę.

W ostatnich latach życia pisarz przebywał w samoizolacji. Poeta zmarł w wieku 78 lat w 1969 roku, został pochowany na Cmentarzu Wojskowym.

Patriarcha krakowskiej awangardy

Tadeusz Peiper często nazywany jest patriarchą awangardy krakowskiej. Jego pomysły i teksty miały przecież ogromny wpływ na innych poetów, którzy tworzyli według nowych zasad artystycznych. Peiper był pionierem awangardy.

Strona czasopisma / Wikipedia

Jednym z głównych pryncypiów awangardy krakowskiej było zajęcie się sensem poezji. Dlatego też istniało hasło tematyczne: „Minimum słów – maksimum sensu”. Dla Tadeusza Peipera to właśnie sens był kluczowy. Poezja autora charakteryzuje się dużą ilością metafor i swobodnym rymem.

Czasopismo „Zwrotnica”, grafika: Tadeusz Peiper (1922), projekt prawej strony okładki: Tymon Niesiołowski (1923) / kultura.pl.

Do awangardy krakowskiej należeli również tacy poeci jak: Adam Ważyk, Jan Brzękowski, Julian Przybos, Jalu Kurek i inni. Autorzy zjednoczyli się wokół idei zaproponowanych przez Peipera. Ponadto w ślad za nimi poszła tzw. druga awangarda, która ukształtowała się po latach 30. XX wieku.

W rozumieniu Peypera poeta musiał komponować wiersze tak, jak rzemieślnik pracuje nad swoim rzemiosłem. Sztuka słowa była więc dla niego owocną pracą umysłu i talentu. Według Tadeusza Peipera materiałem pracy poety jest język, z którego musi on stworzyć wiersz wysokiej jakości.

Poezja Tadeusza Peipera wyróżnia się złożonością znaczeń i bogactwem obrazów, które odzwierciedlają estetykę awangardy. Do jego znanych zbiorów wierszy należą: „Żywe linie”, „A”, „Raz” oraz zbiory: „Nowe usta. Odczyt o poezji”, „Wiersze i utwory teatralne”, „O wszystkim i o czymś innym” i inne.

More from author

„Bonarka”: jak wygląda największe centrum handlowe w Krakowie

"Bonarka" to wielofunkcyjne centrum handlowe w Krakowie wybudowane na 19-hektarowym terenie poprzemysłowym, gdzie kiedyś były zakłady chemiczne w Podgórzu. A Kraków jest uznawany za...

Które zawody w Krakowie odeszły w zapomnienie

Postęp naukowy i technologiczny nie stoi w miejscu, stopniowo wypierając siłę roboczą w kierunku nowych urządzeń, mechanizmów i programów komputerowych. Zalety rewolucji przemysłowej są...

Historia gazety „Krakiwśki Wisti”

"Krakiwśki Wisti" - gazeta wydawana w Krakowie w czasie II wojny światowej. Czasopismo ukazywało się dwa razy w tygodniu i relacjonowało różne wydarzenia regionalne....
.,.,.,.