Ciekawostki o Politechnice im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

W Krakowie jest wiele uczelni, które słyną ze swoich absolwentów. Jedną z nich jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Uczelnia jest uważana za jedną z najlepszych w Polsce, która kształci specjalistów w dziedzinach technicznych.

Proponujemy zatem bardziej szczegółowe rozważenie historii powstania uczelni na krakow1.one i poznanie ciekawostek o Politechnice Krakowskiej.

Kim był Tadeusz Kościuszko?

Politechnice Krakowskiej nadano imię T. Kościuszki w 1976 roku. Uczelnia otrzymała tę nazwę nieprzypadkowo, ponieważ T. Kościuszko był wybitną postacią w dziejach Polski. Porozmawiajmy trochę o tej postaci.

T. Kościuszko urodził się w 1746 roku w okresie istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Za życia udało mu się stać znanym dowódcą wojskowym o światowym uznaniu. Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. T. Kościuszko został mianowany pułkownikiem armii kolonistów amerykańskich, którzy walczyli z wojskami brytyjskimi.

Dowódca pokazał się jako utalentowany wojskowy, który umiejętnie potrafił rozwiązać najtrudniejsze sytuacje. Szczególnie wykazał się swoimi umiejętnościami w rozwiązaniach inżynierskich, zwłaszcza podczas budowy wałów, konstrukcji i obliczeń udanych pozycji wojskowych.

Z rozkazu pierwszego prezydenta USA Jerzego Waszyngtona, T. Kościuszko rozpoczął pracę w Departamencie Wojny USA. Amerykański prezydent wręczył Kościuszce specjalne odznaczenie za osiągnięcia wojskowe, a mianowicie parę pistoletów z symbolicznym napisem: „Jednemu z wielu”.

Ponadto T. Kościuszko brał udział w walkach w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasie wojny rosyjsko-polskiej i polskiego powstania narodowowyzwoleńczego.

Dzieje Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska  została założona w 1946 roku. Jednak pierwsze wydziały powstały już w 1945 roku jako zakłady Akademii Górniczej. Pierwszym rektorem uczelni został polski rzeźbiarz i artysta Ludomir Sleńdziński.

Uczelnia powstała w celu rozwoju przemysłu w Polsce. Od pierwszych lat działalności stanowiła potężny ośrodek badań nad rozwojem kraju po II wojnie światowej. Placówka oświatowa uzyskała pełną autonomię już w 1947 roku.

W sumie PK posiada osiem wydziałów. Mianowicie są to: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Architektury, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyk, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Lądowej.

Fakty o uczelni technicznej

Inicjatywa założenia Politechniki Krakowskiej należy do polskiego inżyniera Izydora Stella-Sawickiego. Pierwsze wydziały mieściły się przy ul. Warszawskiej, w miejscu dawnych koszar austriackich.

Oprócz wydziałów, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki posiada wiele jednostek strukturalnych, w tym muzeum uczelniane, bibliotekę, Centrum e-edukacji, FutureLab PC, Centrum Budownictwa Energooszczędnego itp.

W 2021 roku na uczelni studiowało ponad 13000 studentów.

Jednym z mott PK jest zdanie: „Politechnika Krakowska – Prosta droga do Kariery”. PK uchodzi za jedną z najlepszych uczelni w Polsce, a także aktywnie współpracuje z zagranicznymi uczelniami i studentami. PK w szczególności posiada programy nauczania dostępne w języku angielskim. Na tej uczelni technicznej można także wziąć udział w różnych programach wymiany i otrzymać stypendium Fulbrighta.

More from author

„Bonarka”: jak wygląda największe centrum handlowe w Krakowie

"Bonarka" to wielofunkcyjne centrum handlowe w Krakowie wybudowane na 19-hektarowym terenie poprzemysłowym, gdzie kiedyś były zakłady chemiczne w Podgórzu. A Kraków jest uznawany za...

Które zawody w Krakowie odeszły w zapomnienie

Postęp naukowy i technologiczny nie stoi w miejscu, stopniowo wypierając siłę roboczą w kierunku nowych urządzeń, mechanizmów i programów komputerowych. Zalety rewolucji przemysłowej są...

Historia gazety „Krakiwśki Wisti”

"Krakiwśki Wisti" - gazeta wydawana w Krakowie w czasie II wojny światowej. Czasopismo ukazywało się dwa razy w tygodniu i relacjonowało różne wydarzenia regionalne....
.,.,.,.