Krakowski naukowiec pochodzenia ukraińskiego: o Józefie Dietlu

Wybitny naukowiec, autor badań medycznych, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i burmistrz Krakowa – wszystkie te stanowiska i działania charakteryzują Józefa Dietla. Naukowiec w swoim życiu wniósł znaczący wkład w rozwój medycyny i nauki w Polsce, a także zajmował się zarządzaniem i edukacją w Krakowie.

Dlatego warto przyjrzeć się bliżej ścieżce życia i działalności Józefa Dietla. Przeczytaj o tym na krakow1.one.

Ze stron życiorysu Józefa Dietla

Na wzmiankę o znanych osobowościach nie zawsze pojawia się pytanie: jak wyglądało życie tej osoby? Co skłoniło ją do takich odkryć i osiągnięć?

Dla Józefa Dietla droga życiowa rozpoczęła się na Lwowszczyźnie w miejscowości Podbuże, gdzie mieszkała jego rodzina. Rodzice naukowca byli różnej narodowości: tata był Austriakiem, a matka Polką. Rodzina miała dużo dzieci: dwie córki i pięciu synów.

Józef Dietl uzyskał wykształcenie średnie w Samborze, a następnie w Nowym Sączu. Następnie zdecydował się wstąpić na Uniwersytet Lwowski na Wydział Filozoficzny. Jednak po trzech latach studiów przenosi się do Austrii, gdzie studiuje na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wiedeńskiego. To tutaj Józef Dietl odnajduje swoje życiowe powołanie do uprawiania medycyny.

W Wiedniu został doktorem medycyny, a na przedmieściach pracował w jednej z placówek medycznych. W tym czasie Józef Dietl nadal angażuje się w działalność naukową łączącą z medycyną praktyczną. Jednak później opowiemy o osiągnięciach naukowych.

Józef Dietl, oprócz medycyny, zainteresował się także działalnością rządową i polityczną. Dlatego już w latach 60. XIX wieku został posłem miejskim w Krakowie. A już w kilka miesięcy później we wrześniu 1866 roku został wybrany prezydentem miasta. Warto zauważyć, że na tym stanowisku przebywał przez dwie kadencje. W końcu zrobił wiele dla Krakowa za swoją działalność. Przede wszystkim zaangażował się w rozwój szkolnictwa średniego i wyższego, a także dbał o poprawę stanu czystości w mieście, rozwijał i porządkował ulice. Również za rządów Józefa Dietla rozwinęła się sieć wodociągowa i zwiększył się ogólnie dochód Krakowa.

Jeśli chodzi o życie osobiste naukowca, należy tutaj wspomnieć o jego małżeństwie z Heleną Zieterbarth. Józef Dietl był dziewiętnaście lat starszy od swojej żony. Małżonkowie nie mieli dzieci.

Józef Dietl zmarł w siedemdziesiątym trzecim roku życia w 1878 roku w Krakowie, gdzie został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Działalność naukowa Józefa Dietla

Ważny wkład Józef Dietl wniósł w dziedzinie nauk medycznych. Przede wszystkim naukowiec zajmował się dziedziną balneologii. Mianowicie zapobieganiem i leczeniem chorób za pomocą wód mineralnych. To Józef Dietl dokonał klasyfikacji wód mineralnych w Polsce. Naukowiec spopularyzował Polskie sanatoria jako skuteczną metodę leczenia różnych chorób u ludzi.

W ten sposób znane jest wyrażenie naukowca, że pacjent jest leczony przez naturę, a lekarz nie powinien temu zaprzeczać. Dlatego właśnie rola natury miała wielkie znaczenie w metodach leczenia Józefa Dietla. Ponadto naukowiec zajmował się medycyną praktyczną i patologią.

Godne uwagi rozprawy naukowca to „Praktische Wahrnehmungen” (1845) i „Aforyzmów klinicznych na  ścisłem badaniu osnutych” (1864). Znane prace naukowe badacza to: „O leczeniu zapalenia płuc bez upustu krwi, „O cholerze wykład kliniczny profesora Dietla miany w 1854 roku”, „O wadach i radach szpitala Rzeczpospolitej lub śnie młodego akademika” i inne.

Warto zauważyć, że medycyna dla Józefa Dietla była przede wszystkim nauką. Dostrzegł w niej znaczenie dokładnych obliczeń i logicznych kroków. Lekarz w poglądach Józefa Dietla musi zbadać naturę i istotę ludzkich dolegliwości. Dlatego dla naukowca ważne były racjonalne metody leczenia, które dają skuteczne wyniki w celu poprawy zdrowia ludzkiego.

More from author

„Bonarka”: jak wygląda największe centrum handlowe w Krakowie

"Bonarka" to wielofunkcyjne centrum handlowe w Krakowie wybudowane na 19-hektarowym terenie poprzemysłowym, gdzie kiedyś były zakłady chemiczne w Podgórzu. A Kraków jest uznawany za...

Które zawody w Krakowie odeszły w zapomnienie

Postęp naukowy i technologiczny nie stoi w miejscu, stopniowo wypierając siłę roboczą w kierunku nowych urządzeń, mechanizmów i programów komputerowych. Zalety rewolucji przemysłowej są...

Historia gazety „Krakiwśki Wisti”

"Krakiwśki Wisti" - gazeta wydawana w Krakowie w czasie II wojny światowej. Czasopismo ukazywało się dwa razy w tygodniu i relacjonowało różne wydarzenia regionalne....
.,.,.,.