Historia Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Wśród placówek medycznych w Krakowie Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie jest jedną z najstarszych i najbardziej renomowanych. Z poniższego artykułu na krakow1.one dowiesz się o historii szpitala otwartego na początku XX wieku przez Siostry Miłosierdzia, któremu udało się przetrwać hitlerowską agresję, zreformować i stać się główną jednostką organizacyjną w niepodległej Polsce.

Od czego wszystko się zaczęło

Oficjalna data otwarcia szpitala to 21 maja 1929 roku. To właśnie w tym dniu Siostry Miłosierdzia uroczyście poświęciły szpital. Szpital pozostawał pod patronatem przedstawicieli największego stowarzyszenia życia apostolskiego w Europie do października 1940 roku. Wszystko zmieniła II wojna światowa. Po zajęciu Krakowa przez wojska hitlerowskie, Niemcy przejęli kontrolę nad szpitalem, wykorzystując go na własne potrzeby. Kiedy w styczniu 1945 roku wojska niemieckie opuszczały królewską stolicę Polski pod naporem armii radzieckiej, zabrały ze szpitala prawie cały sprzęt, który tam był.

Wraz z powstaniem PRL szpital został przekazany władzy radzieckiej. Instytucja ta stała się podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w zakresie leczenia własnych pracowników. W 1948 roku szpital przeszedł gruntowny remont. Wówczas w placówce pracowało 21 lekarzy i 39 pielęgniarek.

Był tam oddział wewnętrzny z 34 łóżkami, oddział chirurgiczny (35 łóżek), oddział ginekologiczno-położniczy (30 łóżek) oraz oddział dermatologiczno-wenerologiczny (30 łóżek).

Kilka lat później okazało się, że placówka medyczna nie jest w stanie ogarnąć wszystkich powojennych potrzeb pacjentów MSW. Nie tylko zwiększył się przepływ pacjentów, ale znacznie rozszerzył się zakres chorób. W związku z tym podjęto decyzję o wzniesieniu dodatkowego budynku, który został oddany do użytku w 1952 roku. W nowym budynku mieścił się Oddział Gruźlicy (działający do 1959 roku). Ponadto, ze względu na pozytywną sytuację demograficzną w mieście, rok po oddaniu nowego budynku do użytku uruchomiono oddział pediatryczny. Kilka lat później w szpitalu otwarto oddziały intensywnej terapii, opieki długoterminowej, ratownictwa medycznego, urazowo-ortopedyczny, neonatologii, okulistyki i geriatrii.

Zmiany, które zaszły

W 2013 roku Kraków zaczął odczuwać spadek demograficzny, w związku z czym profil szpitala przeszedł reformę, w wyniku której zlikwidowano oddziały ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii. Działalność szpitala natomiast ukierunkowano na świadczenia dla osób starszych. Reorganizacja polegała na stworzeniu zakresu usług medycznych, które mogą być świadczone seniorom. W tym celu funkcjonują oddziały chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii, traumatologii i ortopedii, okulistyki, neurologii, geriatrii oraz chorób wewnętrznych. Rok później placówka medyczna stała się główną jednostką organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, w skład którego wchodzą również przychodnie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Według statystyk, średnio rocznie szpital przyjmuje około 7,5 tys. pacjentów. Warto również podkreślić, że szpital jest jedną z niewielu jednostek, która szkoli lekarzy specjalistów i pielęgniarki w zakresie geriatrii, a także prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów medycyny.

Jednocześnie główny kierunek działalności tej placówki medycznej pozostał niezmieniony. W dalszym ciągu regularnie udziela terminowych i wysokiej jakości świadczeń medycznych pacjentom będącym pod opieką Służby Ochrony Państwa Województwa Małopolskiego.

More from author

Które zawody w Krakowie odeszły w zapomnienie

Postęp naukowy i technologiczny nie stoi w miejscu, stopniowo wypierając siłę roboczą w kierunku nowych urządzeń, mechanizmów i programów komputerowych. Zalety rewolucji przemysłowej są...

Adolf Beck – znany neurofizjolog urodzony w Krakowie

Adolf Beck to naukowiec, który wniósł znaczący wkład w medycynę. Jednak narodowość żydowska stała się dla niego fatalnym faktem, gdy rozpoczęła się II wojna...

Ciekawostki o Politechnice im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

W Krakowie jest wiele uczelni, które słyną ze swoich absolwentów. Jedną z nich jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Uczelnia jest uważana za jedną...
.,.,.,.