Historia gazety „Krakiwśki Wisti”

„Krakiwśki Wisti” – gazeta wydawana w Krakowie w czasie II wojny światowej. Czasopismo ukazywało się dwa razy w tygodniu i relacjonowało różne wydarzenia regionalne. Publikacja została stworzona przez ukraińskich emigrantów, aby zapewnić pełne informacje dla ludności ukraińskiej.

Więcej przeczytamy na krakow1.one o historii działalności gazety i redaktorów, którzy pracowali nad wydawaniem „Wieści Krakowskich”.

Powstanie i działalność gazety „Krakiwśki Wisti”

Gazeta „Krakiwśki Wisti” była drukowana w Krakowie w Krakowsko-lwowskim wydawnictwie „Wydawnictwo ukraińskie”. Choć czasopismo było tworzone i wydawane w Krakowie, była to jednak ukraińska gazeta przeznaczona dla Ukraińców (mieszkańców Podlasia, Chełmszczyzny, Nadsania i Łemkowszczyzny). Dlatego nazwa „Krakiwśki Wisti” miała raczej charakter regionalny niż tematyczny.

Datę założenia gazety można uznać za siódmy stycznia 1940 roku. Wtedy to trwały pierwsze lata II wojny światowej. W tym czasie wielu ukraińskich intelektualistów wyemigrowało do Krakowa z Zachodniej Ukrainy, ponieważ wkroczyły tam wojska radzieckie. Do założenia gazety dołączyli m.in. redaktorzy pisma „Diło”. Na czele redakcji stanął dziennikarz Mychajło Chomiak.

Korespondentami gazety były często lokalne osoby publiczne. Do prac nad wydaniami przyłączyli się również członkowie OUN.

Publikacja współpracowała z Ukraińskim Komitetem Centralnym, który był do pewnego stopnia kontrolowany przez władze niemieckie. W ten sposób ustalono wpływ pewnej niemieckiej cenzury na „Krakiwśki Wisti”. Mimo to redakcja była w stanie wypuszczać wiele materiałów z historii Ukrainy, kultury, reportaży, refleksji i dzieła literackie. Na łamach gazety ukazywały się także najważniejsze wydarzenia II wojny światowej.

W sumie jest 1401 numerów gazety. W czasie istnienia „Krakiwśkich Wistej” nakład był dość różny. Największy miał jednak ponad dwadzieścia dwa tysiące egzemplarzy.

Gazeta składała się z różnych rubryk tematycznych, a mianowicie sfery kobiet, literatury, rolnictwa, polityki, edukacji itp. Ponadto „Krakiwśki Wisti” zawierały specjalny dodatek, w którym drukowano dzieła literackie pisarzy ukraińskich, takich jak: Jurij Janowski, Bohdan Łepki, Katria Hrynevycheva, Ułas Samczuk, Bogdan Igor Antonycz i inni mistrzowie słowa. W 1941 roku ukazał się specjalny dodatek „Łemkowszczyzna w ilustracjach”, na łamach którego ukazano kulturę i życie tego obszaru.

Przedstawiciele redakcji „Krakiwśkich Wisti”

Redakcja mieściła się przy ulicy Elizy Orzeszkowej 7 w Krakowie. W gazecie pracowali Mychajło Chomiak, Łew Łepkyj, Wołodymyr Łewyćkyj, Iwan Kedryn-Rudnycki, Iwan Durbak, Anatol Kurdydyk, Lidiia Burachynska i inni. Opowiemy trochę więcej o niektórych z nich.

Mychajło Chomiak był redaktorem naczelnym gazety „Krakiwśkie Wisti”. Urodził się we Lwowie. Na Uniwersytecie Krakowskim uzyskał tytuł doktora. Pisał materiały do wielu lwowskich gazet, m.in. popularnego wówczas wydawnictwa „Diło”. Głównym tematem artykułów Chomiaka była edukacja i prawo, ponieważ miał również wykształcenie prawnicze.

Kolejnym redaktorem naczelnym gazety „Krakiwśkie Wisti” był Włodzimierz Lewicki. Był profesorem na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie obronił pracę magisterską z matematyki i uzyskał tytuł doktora filozofii. Artykuły redaktora dotyczyły tematyki popularnonaukowej.

Łew Łepkyj także redagował „Krakiwśkie Wisti”. W czasie I wojny światowej należał do ukraińskich Strzelców Siczowych. Na początku II wojny światowej mieszkał w Krakowie wraz ze swoim bratem, Bohdanem Łepkym – ukraińskim pisarzem, przedstawicielem „Mołodej Muzy”. Łew Łepkyj jest również znany jako autor i kompilator piosenek strzeleckich.

More from author

„Bonarka”: jak wygląda największe centrum handlowe w Krakowie

"Bonarka" to wielofunkcyjne centrum handlowe w Krakowie wybudowane na 19-hektarowym terenie poprzemysłowym, gdzie kiedyś były zakłady chemiczne w Podgórzu. A Kraków jest uznawany za...

Które zawody w Krakowie odeszły w zapomnienie

Postęp naukowy i technologiczny nie stoi w miejscu, stopniowo wypierając siłę roboczą w kierunku nowych urządzeń, mechanizmów i programów komputerowych. Zalety rewolucji przemysłowej są...

Karol Stryjeński — polski architekt z Krakowa

Wśród polskich architektów warto podkreślić nazwisko Karola Stryjeńskiego, który kontynuował dzieło swojego utalentowanego ojca Tadeusza Stryjeńskiego. Karol Stryjeński stał się znany dzięki swojemu stylowi,...
.,.,.,.